CUSTOMER SUPPORT

THAILAND SALE

sale@gworldauto.com

ฝ่ายขายหน้าร้าน

02-274-4420

090-732-4433

ฝ่ายขายหน้าร้าน คุณบอม

LINE : GWORLD_AUTO

+6685-166-8777 (DTAC)
+6687 495 4411 (AIS)

ฝ่ายขายส่ง คุณเมย์

LINE : maygworld

+6687 495 3311 (AIS)

INTERNATIONAL SALE

info@gworldauto.com

Mr. Ronan
LINE : triplexman
+66-97-242-6459 

Products Warranty

++ให้การรับประกันตัวสินค้า มากกว่าใคร
นานสูงสุด 1 ปี


++งานสีระบบ 2 K COLOR 2K SYSTEM

Certification

admin

ชุดแต่งรอบคัน ABS ชุดเล็ก

 
159

 

 

 

 

ชุดแต่งรอบคัน ABS ชุดเล็ก

          พิเศษ งานดิบ ราคา 2,500 บาท

                 งานทำสี ราคา 7,000 บาท

สำหรับ Cruze 2012

- 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ชิ้น
สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น / สเกิร์ตหลัง
– ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี
– สีตามตัวรถ
– ทำสีระบบ 2K แห้งช้าเต็มระบบ
– รับประกันสินค้า 1 ปี งานทำสี 6 เดือน

161
160

ชุดแต่งรอบคัน ABS สไตล์ WTCC

 

12,500.-(BAHT)

m1

 

 

 

 

ชุดแต่งรอบคัน ABS สไตล์ WTCC
ราคา 12,500 บาท
สำหรับ Cruze 2012

- 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ชิ้น
สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น / สเกิร์ตหลัง
- ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี
- สีตามตัวรถ
- ทำสีระบบ 2K แห้งช้าเต็มระบบ
- รับประกันสินค้า 1 ปี งานทำสี 6 เดือน


m2

 

 

 

 

นโยบายการคืนสินค้า : Order Cancellation and Return

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1) ในกรณีที่คุณลูกค้าได้ตกลงทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ และได้จ่ายมัดจำค่าสินค้าตามที่ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บและออกเอกสารหลักฐานให้แล้ว และบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดที่แจ้งไว้ หากคุณลูกค้ามีความประสงค์แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีปฎิบัติตามความประสงค์ของคุณลูกค้า และดำเนินการคืนเงินมัดจำดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินการในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณลูกค้าเท่านั้น ภายในระยะเวลา 7-10 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อความพึงพอใจของคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

2) ในกรณีที่คุณลูกค้าได้ตกลงทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ และได้จ่ายมัดจำค่าสินค้าตามที่ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บและออกเอกสารหลักฐานให้แล้ว และอยู่ภายในระยะกำหนดเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้น หากคุณลูกค้ามีความประสงค์แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นผลให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำดังกล่าว

3) ในกรณีคุณลูกค้าขายส่ง ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ทางบริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่ง ท่านสามารถแจ้งยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ โดยต้องแจ้งยกเลิกให้ทางบริษัททราบทันทีภายใน 6 ชั่วโมงทำการ และต้องอยู่ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปตามกำหนดการนัดหมายเท่านั้น

4) ในกรณีคุณลูกค้าขายส่ง ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าที่ทางบริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่ง และได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากได้มีการส่งสินค้าออกไปตามกำหนดการนัดหมายแล้วนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 10% ของมูลค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Continue reading

ด้านความปลอดภัย : Security Policy

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.gworldauto.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1) เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย 2) เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน 3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ Trendmicro Version 10.0 Enterprise โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 6. เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้อุปกรณ์ Firewall ของ Nullsoft รุ่น UTM800

7. บริษัทได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ การให้บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเลขบัญชีธนาคารของทางบริษัทฯโดยตรง, การให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Swift Code& Western Union ของบริษัทฯ การให้บริการรับชำระผ่านบัตรเครดิต การรับชำระผ่านผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ PayPal และในเร็วๆ นี้คือ Paysbuy

8. บริษัทได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secue Sockets Layer (SSL)

9. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ 10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ info@gworldauto.com  หรือ โทร +66 2274-4420 ต่อ 2102

Continue reading

นโยบายความเป็นส่วนตัว: Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.gworldauto.com  ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.gworldauto.com  จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก่อน และการติดต่อผ่านอีเมล์ โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์www.gworldauto.com
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.gworldauto.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ info@gworldauto.com
เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

Continue reading

การรับประกัน : Warranty

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.gworldauto.com  มีมาตรฐานการรับประกันสินค้าดังนี้

            มาตรฐานการรับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันงานทำสี 6 เดือน                                

            โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้

1) GACH-CRHL-001 ไฟหน้าสไตล์รถแข่ง (1คู่) รับประกันสินค้า 1 ปี / รับประกันมอเตอร์สลับไฟสูง-ต่ำ 6 เดือน

2) GACH-TBSK-001 ชุดแต่งรอบคันเทรลเบลเซอร์สไตล์ดูไบพร้อมเดย์ไลท์ รับประกันสินค้าและงานทำสี 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

ทางบริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยมีรายละเอียดการรับประกัน และการให้บริการเคลมสินค้า ดังนี้

1) เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและได้ทำการตรวจเช็คแล้วว่า สินค้ามีปัญหา ชำรุด เสียหาย ที่เกิดจากการใช้งานปกติ หรือเกิดจากความผิดพลาดทางการผลิตเท่านั้น

2) สินค้าต้องมีฉลากรับประกันสินค้าของทางบริษัทถูกต้อง และสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถติดฉลากรับประกันสินค้าได้ โดยทางบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลจากประวัติการขายสินค้าดังกล่าว เช่น กันสาดรถยนต์ เป็นต้น

3) สินค้าที่ดัดแปลง แตกต่างไปจากเดิม ถือเป็นอันสิ้นสุดการรับประกัน

4) ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
5) ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้คุณลูกค้าเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยคุณลูกค้าชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

6) คุณลูกค้าที่เคลมสินค้าที่หน้าร้าน ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการตรวจเช็ค แก้ไข ติดตั้ง เปลี่ยนสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7) คุณลูกค้าขายส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

7.1) คุณลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบนำสินค้ามาส่งเคลมที่หน้าร้าน

7.2) กรณีนำรถเข้ามาที่หน้าร้านเพื่อเคลมสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการตรวจเช็ค แก้ไข ติดตั้ง เปลี่ยนสินค้า โดยไม่เสีย   ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8) คุณลูกค้าต่างจังหวัด รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมายังบริษัทฯ และทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ากลับคืน  ให้กับคุณลูกค้า หลังจากที่ได้ตรวจเช็คสินค้าแล้วว่า สินค้ามีปัญหาจริงตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น

Continue reading

การจัดส่งสินค้า : Shipping

นโยบายการส่งสินค้า

 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1) จัดส่งสินค้าฟรีในเขตกรุงเทพฯ และคิดค่าบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางคิดตามจริงในเขตพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด

2) ในกรณีการขายปลีก บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าจากคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3) ในกรณีการขายส่ง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ซื้อแต่ละราย

4) บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 น. และหากมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อหลายราย ทางบริษัทฯ เพิ่มเที่ยวการจัดส่งในรอบบ่ายอีก 1 รอบ เวลา 13.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทฯ ได้ประกาศหยุดทำการ

5) เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า

(tracking number) ไปทาง Email หรือทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าทราบ

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
1) โดยบริษัทขนส่งเอกชน ที่ให้บริการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ภายในประเทศ และต่างประเทศ

2) โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) พื้นที่ภายในประเทศ และต่างประเทศ

3) ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับประเภทการจัดส่งสินค้า และการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

รวมถึงประมาณการค่าจัดส่งสินค้าที่ทางผู้รับสินค้าปลายทางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4) ระยะเวลาการจัดส่งถึงปลายทาง ประมาณ 1-3 วัน ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน

5) ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าจาก Tracking Number ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยัง ไปรษณีย์ไทย เรียบร้อยแล้ว

6) ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน ท่านสามารถติดต่อกลับมายังบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะเร่งติดตามสถานะสินค้า และติดต่อแจ้งกลับมายังท่านภายในวันเดียวกัน ยกเว้นหากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งหลังเวลาทำการของทางบริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันถัดไป
ประมาณการราคาค่าบริการจัดส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง คิดตามจริง
Continue reading